Poligrafia, produkcja folii, tworzyw sztucznych i opakowań. Elektrostatyka i uziemianie.
Elektroda rozładowująca EXR5C

Elektroda do aktywnego rozładowywania zakłóceń elektrostatycznych w strefie Ex;

 • odpowiednie do rozładowywania szybko poruszających się materiałów
 • duży zasięg działania i dzięki temu duży zakres działania w głąb materiału
 • duża aktywna moc rozładowująca przez izolowane uziemienie
 • duże bezpieczeństwo dzięki dużej sprawności pasywnego rozładowywania przy wyłączonym generatorze
 • bezpieczeństwo dzięki kontroli działania i zabrudzenia w połączeniu z odpowiednim generatorem
 • brak zagrożenia porażeniem przy dotknięciu elektrody
 • pewne przyłączenie kabla wysokiego napięcia
 • przyłączenie osiowe lub kątowe (możliwy obrót o 360°)
 • maksymalna długość aktywna 3915 mm
 • odległość pomiędzy pinami elektrody wynosi 15 mm
 • maks. napięcie pracy 5kV AC

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep